De Viking (MIMIK)

Viking / Mimik

Het stadsaanzicht van Deventer is beschermd; de nog aanwezige stadstorens vormen een belangrijk onderdeel van dit beschermde aanzicht.

Het oorspronkelijke ontwerp van de Viking hield rekening met het historische gegeven dat een toren boven de directe omgeving dient uit te steken. Bij de uitwerking van het ontwerp van de Viking bleek echter dat er niet voldoende rekening was gehouden met de luchtbehandeling binnen het gebouw. Er werd toen gekozen voor het plaatsen van een luchtbehandelingsunit op het dak, alleen dat zou een oplossing bieden voor het probleem. Het gevolg hiervan was dat de voorgevel van de Viking ca 1,20 meter moest worden verhoogd. Die zou dan ca 80 cm boven de toren uitsteken.

Nadat deze gewijzigde bouwplannen door de Planadviesraad waren goedgekeurd, kwamen ze ter goedkeuring in de krant. 

Als SOD hebben wij ernstig bezwaar gemaakt tegen deze verhoging van de voorgevel, omdat daardoor de toren ondergeschikt wordt aan de omgeving. Tijdens gesprekken met de gemeente hebben wij alternatieven aangedragen om het probleem van de luchtbehandeling op een andere manier op te lossen.

De aannemer en installateur stonden echter niet open voor deze alternatieven.

Via alle inspraakorganen hebben wij daarna onze bezwaren tegen de verhoging van de voorgevel kenbaar gemaakt. Ons belangrijkste argument was dat de luchtbehandelingsunit bij een lagere (oorspronkelijke) voorgevel alleen zichtbaar zou zijn vanaf de Worp. Wij zijn van mening dat deze betrekkelijk geringe zichtbaarheid niet opweegt tegen de aantasting van het stadsgezicht. 

Gelukkig was B & W vatbaar voor onze argumenten en is er besloten om de hoogte van de voorgevel conform het oorspronkelijke ontwerp te bouwen. 

Nu het gebouw van Mimik er staat, moeten wij vaststellen dat we blij zijn dat de toren zijn oude hoogte heeft behouden. Het heeft heel wat tijd en energie gekost, maar het is het waard geweest.