Brief Sloop Pothoofd panden

Deventer, 26 januari 2015

Onderwerp:  Mogelijke sloop panden aan het Pothoofd

Geacht College en leden van de Gemeenteraad Deventer,

Het bestuur van de Stichting Oud Deventer maakt zich ernstig zorgen over de onzekerheid over het voortbestaan van een stukje IJsselfront, het gedeelte dat deel uitmaakt van het Sluiskwartier. Hierover discussieert thans uw raad. De eerste zorg is dat door sloop in het kader van zogenaamde tussentijdelijkheid onherstelbare schade zal worden aangericht aan een representatief deel van onze historische binnenstad.

Andere argumenten om sloop te verhinderen zijn:

  • In de jaren 60 is door heel Nederland grootschalig gesloopt onder meer om parkeerplekken te creëren in de binnensteden. Daarvan heeft men nu in heel Nederland spijt. Deventer met zijn historische binnenstad wil de stad zelfs als A-merk verkopen. Deventer moet dan ook zuinig zijn op die binnenstad en zijn IJsselfront koesteren.
  • Het Pothoofd ligt aan de basis van de welvaart en bloei van onze stad. Hier werden allerhande goederen verladen. Bekend zijn de zogenaamde Pothoofdplantjes uit zaadjes die meeliftten met granen 1). Als ooit de gevelwand gesloopt is zijn de laatste herinneringen aan die overslag weggevaagd.
  • De percelen komen met bebouwing al voor op de kadastrale kaart van 1832 en moeten daarom de oudste bouwgedeelten zijn van het Pothoofd, nog vóór de aanleg van het Overijssels Kanaal (1858). Bouwhistorisch onderzoek toont de historische waarde van de bestaande bebouwing. Het ensemble van Stadshaven, Ten Zijthoff, Pothoofdpanden en de (thans bedekte) Pothoofdssluis vormen een unieke historische samenhang van ons (industriële) erfgoed.
  • Tegenover de te slopen panden komen grote salonboten aanmeren. De eerste indruk van de passagiers die Deventer bezoeken zal dan een gapend gat zijn, met auto’s en zicht op de achterkant van de Sluisstraat en een half afgebroken Ten Zijthoff. Ondiplomatiek gezegd: “Een rotzooi!”

Nieuwbouw vele jaren later zal nooit de oude sfeer terug kunnen brengen. Onomkeerbare ingrepen zullen dit erfgoed voor ons nageslacht verwoesten, nota bene ten behoeve van een tussentijdelijke parkeervoorziening. De Stichting Oud Deventer zal dan ook bezwaar aantekenen tegen sloop van Pothoofdpanden.

Hoogachtend,

Stichting Oud Deventer,
Drs. N. Osinga, Secretaris

1) “In Deventer kent men de kleine teunisbloem onder de naam pothoofdplant. Ze groeide
namelijk veelvuldig op het Pothoofd, een kade te Deventer waar Amerikaans graan werd
overgeslagen. Het is hét voorbeeld van een adventiefplant, vandaar dat de lokale bijnaam
ook landelijk, maar minder bekend, synoniem werd voor adventiefplant.” (Bron: Wikipedia)