Brief Ten Zijthoff panden

Deventer, 5 december  2013

Onderwerp:  Aanvraag SOD monumentenstatus Ten Zijthoff 2013 

Geachte leden van het college en leden van de gemeenteraad Deventer,

Op 28 november van dit jaar heeft de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer aan de wethouder, de heer mr. ir. J.P.H.M. Pierey, het eerste exemplaar aangeboden van het document “Herbestemming Ten Zijthoff”.

Om te komen tot herbestemming is het noodzakelijk dat het pand, eigenlijk is er sprake van een aantal panden, Sluisstraat 2, 4 en 6, behouden blijft. 
Over de cultuurhistorische achtergronden hoef ik niet uit te weiden, omdat deze voldoende bekend mogen worden geacht en bovendien zijn verwoord in het eerder genoemde document op de bladzijden 12 en 13.

De Stichting Oud Deventer doet een dringend beroep op u de genoemde panden de status van gemeentelijk monument te verlenen opdat zij, “Pareltje in de historische binnenstad Deventer”, behouden blijven.

Hoogachtend,

Stichting Oud Deventer
Drs. N. Osinga, Secretaris