Nieuwsbrief 40, nov 2017

SOD Nieuwsbrief 40

Hierin een beschrijving van de projecten die genomineerd zijn voor de Harry Rademakerprijs. Deze keer is als thema gelezen “hergebruik”. Achtereenvolgens wordt de herontwikkeling besproken van de Kofferfabriek, het Pakhuis ten Hove, de Gasfabriek, en Nieuw Rollecate. Ook og een artikel over Stichting IJssellandscap 750 jaar.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen