Nieuwsbrief 41, juni 2018

Hierin uitgebreid aandacht voor de uitreiking van de Harry Rademaker Prijs aan Jeroen van den Adel voor zijn ontwikkeling van de kofferfabriek in het Havenkwartier van Deventer ( zie ook het vorige nr 40). Een artikel over het Watererfgoedbeleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta. En een pleidooi voor het opnieuw waarderen van het Stratenboek als onderdeel van het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad van Deventer.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen