Financiële verantwoording 2020

In de balans is onder de post verplichtingen een bedrag van € 6.656 opgenomen voor het door de stichting in 2021 uit te brengen boek Wederopbouw.

Het aantal betalende donateurs is 194