Links

Erfgoed Deventer:

Deventer op de Kaart
www.deventeropdekaart.nl

Beeldarchief Gilde Deventer
www.beeldarchiefgildedeventer.nl

Historische Vereniging Deventer:
www.historischeverenigingdeventer.nl

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer:
www.sied.nl

Werkgroep Bouwhistorie Deventer:
www.deventerbouwhistorie.nl

Deventer Toen en Nu
www.deventertoenennu.nl

Onderduikhuizen voor Joden in Deventer 1942-1945:
www.onderduikhuizenvoorjodenindeventer.nl

N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel:
www.nvbergkwartier.nl

Stichting Mr. N. Bolkesteinfonds:
www.deventer.nl/bolkesteinfonds

Stadsarchief Deventer:
www.stadsarchiefdeventer.nl

Athenaeumbibliotheek:
www.obdeventer.nl/athenaeumbibliotheek

Architectuurcentrum Rondeel Deventer:
www.rondeeldeventer.nl

Erfgoed Nederland:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
www.cultureelerfgoed.nl

monumenten.nl (Nationaal Restauratiefonds / Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
www.monumenten.nl

Erfgoedvereniging Heemschut:
www.heemschut.nl

Het Oversticht:
www.oversticht.nl

Historisch Centrum Overijssel:
www.historischcentrumoverijssel.nl

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Afdeling 18, Zuid-Salland, IJsselstreek, Oost-Veluwezoom:
www.awn18.nl