Actueel

In de Deventer binnenstad speelt een aantal grote projecten, zowel op het terrein van het gemeentelijk erfgoedbeleid els op het gebied van de stedelijke herstructurering.

Daarnaast doet de SOD op talrijke punten concrete voorstellen aan het college van B&W. Een overzicht hiervan treft u aan onder het kopje voorstellen aan B&W