Contact

Secretariaat:
Mevr. I. Jager
Hoefslag 1, 7213 BV Gorssel
Telefoon: 06 53317787
E-mail: [email protected]

Rekeningnummer NL65ABNA0631663002 t.n.v. Penningmeester Stichting Oud Deventer.
Kamer van Koophandel nummer 41244252.

De Stichting Oud Deventer is aangemerkt als een ANBI-stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat voor een schenker of donateur zijn of haar giften aan de SOD aftrekbaar zijn voor de belasting.

Heeft u vragen over ons werk of wilt u misstanden op erfgoedgebied in Deventer melden, schrijf, bel of mail dan naar het secretariaat.