De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Bestuurssamenstelling

De Stichting Oud Deventer komt al vanaf 1948 op voor het behoud van gebouwd erfgoed binnen de gemeente Deventer. We...

Lees meer

Architectuur uit de wederopbouwperiode

Nieuw boek over architectuur uit de wederopbouwperiode De Stichting Oud Deventer wil met dit boek de aandacht vestigen op het...

Lees meer

Bezwaren tegen de nieuwbouw Topicus

In een uitvoerige brief heeft de SOD, mede namens Heemschut en de SIED, haar bezwaren kenbaar gemaakt over de nieuwbouwplannen...

Lees meer