De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Voorstellen aan B&W

Cultuurnota Een gemeenschappelijke reactie van SOD, Heemschut en SIED richting de gemeenteraad ten behoeve van de behandeling van de cultuurnota...

Lees meer

Beeldkwaliteitsplan

In juni 1998 heeft de gemeente Deventer een ‘beeldkwaliteitsplan’ (BKP) voor het beschermd stadsgezicht van Deventer uitgebracht. Dit plan analyseert...

Lees meer

Pothoofdsluisje

Voorstel voor het zichtbaar maken van het oude sluisje in het Sluiskwartier. In het Sluiskwartier hebben verschillende sluizen gelegen. Een...

Lees meer