De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Gemeentelijk Erfgoedbeleid
Investeren in Erfgoed Loont: Erfgoedorganisaties roepen de politiek Deventer op om na de verkiezingen werk te maken van erfgoed. Binnenkort...

Lees meer

Herinrichting Grote Kerkhof

Herinrichting Grote Kerkhof
Op 17 mei 2017 heeft de Secretaris van de Stichting Oud Deventer, Neelco Osinga, gebruik gemaakt van de mogelijkheid in...

Lees meer

Sluiskwartier

In 2015 is de uitvoering van het Sluiskwartier begonnen. De bijgebouwen van het Ten Zijthoffcomplex zijn gesloopt en DAVO bieren...

Lees meer