De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Actualisatie Beeldkwaliteitsplan

In juni 1998 heeft de gemeente Deventer een ‘beeldkwaliteitsplan’ voor het beschermd stadsgezicht van Deventer uitgebracht. Dit plan analyseert en...

Lees meer

Historische waardenkaarten

Stichting Oud Deventer helpt mee met het opstellen van cultuurhistorische waardenkaarten voor de binnenstad van Deventer Op 1 januari 2012...

Lees meer

Wandelingen in de binnenstad

Gezellig een paar uurtjes opstap met uw kleinkind(eren)? DeStichting Oud Deventer geeft u die gelegenheid op zondag 30 juni. Dan organiseren wij een spannende...

Lees meer