De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Wandelingen in de binnenstad

Gezellig een paar uurtjes opstap met uw kleinkind(eren)? DeStichting Oud Deventer geeft u die gelegenheid op zondag 30 juni. Dan organiseren wij een spannende...

Lees meer

Oude Schipbrug

Drie eeuwen lang, tot 1948, heeft er een schipbrug gelegen over de IJssel. Op beide oevers zijn nog sporen te...

Lees meer

Herinrichting Grote Kerkhof

Herinrichting Grote Kerkhof
Op 17 mei 2017 heeft de Secretaris van de Stichting Oud Deventer, Neelco Osinga, gebruik gemaakt van de mogelijkheid in...

Lees meer