De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Windmolens en zonneparken

Wij zijn tegen de aanleg van grootschalige windmolens en zonneparken in ons coulissenlandschap. Ons bestuurslid Chris Griffioen heeft dit tijdens...

Lees meer

Herinrichting Lebuinuspleinen

De gemeente is eindelijk gekomen met een schetsontwerp over de herinrichting van het gebied Grote Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt en...

Lees meer

Geertruiden Ziekenhuis

Sint Geertruiden Ziekenhuis of Gasthuis Achtergrond De bouw van het nieuwe Deventer Ziekenhuis in 2008 aan de Nico Bolkesteinlaan maakte...

Lees meer