De Stichting Oud Deventer stelt zich tot doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Opa en Oma dag 2018

Opa en Oma dag 2018
Ook dit jaar wordt er in Deventer weer een speciale Opa-en-Oma dag georganiseerd met een erfgoed thema. De Opa-en-Oma dag vindt...

Lees meer

Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Gemeentelijk Erfgoedbeleid
Investeren in Erfgoed Loont: Erfgoedorganisaties roepen de politiek Deventer op om na de verkiezingen werk te maken van erfgoed. Binnenkort...

Lees meer

Lebuinusveld

Lebuinusveld
Op 17 mei 2017 heeft de Secretaris van de Stichting Oud Deventer, Neelco Osinga, gebruik gemaakt van de mogelijkheid in...

Lees meer