De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Architectuur uit de wederopbouwperiode

Nieuw boek over architectuur uit de wederopbouwperiode De Stichting Oud Deventer wil met dit boek de aandacht vestigen op het...

Lees meer

Pothoofdsluisje

Archeologisch onderzoek naar het Pothoofdsluisje Vorige week (week 13 2021) hebben archeologen van de gemeente onderzoek gedaan naar de oude...

Lees meer

Historische waardenkaarten

Waardering van de 19e-eeuwse schil van de binnenstad. Op 19 februari 2021 hebben de erfgoedorganisaties Heemschut en Stichting Oud Deventer...

Lees meer