Stichtingsbulletin 3, maart 2021

Stichtingsperiodiek van de Stichting Oud Deventer Jaargang 4. Nr. 3. Maart 2021

Geachte donateurs en vrienden van de oude Hanzestad Deventer.

Nieuw boek van de SOD!

􏰀 Wat in de periode van na de bevrijding tot 1963 is gebouwd komt steeds meer in de belangstelling. Men gaat de bouw uit die periode zelfs waarderen. Na het succes van ‘Architectuur tijdens het interbellum’ heeft de SOD een vergelijkbare publicatie gerealiseerd:

‘Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouw architectuur 1945-1963’

Complimenten voor de samenstellers/
schrijvers/redactie Peter Dekker, Ria de
Oude-de Wolf, Coraline Vester en Herman Vrielink van de SOD.
Het is een voortreffelijk boek geworden. Drs. Mascha van Damme, ar- chitectuurhistoricus en adviseur bij het Oversticht licht de bouwkun- dige en sociale betekenis in een breder verband toe. De foto-
grafie is van Erwin Zijlstra e.a. De vormgeving is van Pieter Ellens.
Hij heeft er een prachtig lees/kijkboek van gemaakt.

Geheel gratis

Het boek wordt gratis ter beschikking gesteld aan onze donateurs, belangrijkste stakeholders en sponsoren.

Boek ophalen

U kunt een exemplaar afhalen bij het SOD secretariaat,
Prof. C. Eijkmanstraat 17 in Deventer.
Voorkom een vruchteloze reis en bel vooraf (0570-623139) of mail ([email protected]).

Boek toezenden?

U kunt het boek ook toegezonden krijgen tegen betaling van portokosten à € 5.-. Maak € 5,- over op:
Bank rek. nr. NL65ABNA063.16.63.002
T.n.v. Stichting Oud Deventer. Met vermelding Boek

Het boek wordt u z.s.m. toegezonden.

Verkoop in de boekhandel

Het boek is te koop voor € 17.50 bij de boekhandels Praamstra en Broekhuis in Deventer.
Ook via het secretariaat kunt u (extra) boeken bestellen. Bij verzen- ding per post betaalt u € 22,50

Voor gegevens zie hierboven.

Nieuwe penningmeester SOD

􏰀 De stichting heeft een nieuwe penningmeester: Fons Sijm.
Hij vervult de vacature na het vertrek van Theo Terpstra. De contact- gegevens zijn niet veranderd: e-mailadres: [email protected], bank:NL65ABNA063.16.63.002

Ik wens u veel leesplezier met onze nieuwste uitgave. Neelco Osinga, secretarispage1image35283280page1image49858048page1image52363120page1image49857280page1image52363008page1image52362896

Reageren?

Stichting Oud Deventer Secretariaat: N. Osinga [email protected] www.oud-deventer.nlpage1image49866304page1image52361440page1image52361328page1image49862272page1image52361216