Herinrichting Grote Kerkhof

Grote Kerkhof: Denkrichting Lebuïnusveld © LANDLABOp 17 mei 2017 heeft de Secretaris van de Stichting Oud Deventer, Neelco Osinga, gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken over het onderwerp Lebuïnusveld, door namens de SOD een Zienswijze in te dienen. Hieronder treft u de tekst aan van de Zienswijze.

Afbeelding:  Grote Kerkhof: Denkrichting Lebuïnusveld  © LANDLAB

 

Zienswijze Lebuïnusveld

17 mei 2017
Neelco Osinga
Secretaris SOD

De Stichting Oud Deventer is van mening dat de waarde van het Lebuinusveld in de bijlage bij de raadsstukken goed is verwoord en ook naar waarde ingeschat. De stichting wil dit nog eens onderstrepen, maar tevens treurnis uitspreken dat praktisch alleen ten behoeve van de tiendaagse kermis gekozen wordt voor het Stadspodium.

Deventer laat daarbij nationaal gezien een unieke kans liggen een groen stuk cultureel erfgoed midden in de stad in ere te herstellen. Immers, de geschiedenis van de stad begint met de stichting van een kerk op de rivierduin. Ooit heb ik gelezen dat naar schatting zo’n 40.000 mensen begraven liggen op het Grote Kerkhof. Men dient zich te realiseren dat de recreatiemogelijkheden op een grasveld gedurende het hele jaar vele malen groter zijn dan op een stenen plein. Dat kan in de vorm van picknicken, lunchen en spelende kinderen onder toezicht oog van hun ouders die zich desgewenst gezellig ophouden op een van de aangrenzende terrassen.

De Stichting Oud Deventer zou onderzocht willen zien hoe concreet nu de kermis wordt ingeperkt of benadeeld door het het Lebuinusveld wanneer dat grotendeels bestaat uit een grasveld. Is er voldoende onderzocht of er in de binnenstad alternatieve locaties zijn? De vraag werpt zich op hoe het was gesteld met de kwaliteit van de grasmat na de kermisperiode toen de paaskermis nog werd gehouden op de Platvoet op een weiland.

Landelijk bekende evenemententerreinen zijn het Malieveld in Den Haag en het Museumplein in Amsterdam. Al vele jaren doen zij dienst. Heeft de gemeente Deventer geïnformeerd naar de ervaringen met deze beroemde evenemententerreinen? Zijn er redenen bij de gemeente Deventer om aan te nemen dat een goed aangelegde grasmat niet zou voldoen? Wat zijn dan de criteria die men hierbij heeft gehanteerd? Voor de afvloed van hemelwater is een grasveld in elk geval een prachtige natuurlijke oplossing die geen beroep doet op de capaciteit van het riool. Een ander voordeel van een grasmat is dat van klimaatregeling. Op warme dagen is een grasmat koeler dan een bestraat plein.