Archief nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 52, november 2023

Hierin het verslag van het symposium ter gelegenheid van ons 75 jaar bestaan met focus op de post 65-wijken Borgele en de Platvoet, de toekomst van de vijf portiekflats aan de P.C. Hoofdlaan, de discussie over hoogbouw in Deventer en de historie en transformatie van de Openbare Bibliotheek aan de Brink.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 51, mei 2023

Met de geschiedenis van de Nieuwsbrief en de waarde van vormgeving bij deze vorm van communiceren, de Grijze silo, die de Harry Rademaker Prijs wint en het oordeel van de jury en de vooruitblik op het symposium.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 50, november 2022

Hierin aandacht voor de toekomstbestendigheid van de wederopbouwwijken in Deventer, de scholen uit de wederopbouwperiode en het gemeentelijk beleid rond de Fontein van Bürgi.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 49, mei 2022

Uitgebreid wordt ingegaan op verleden en toekomst van de Topicuslocatie, het tapijtverleden van Deventer als erfgoed wordt zichtbaar gemaakt en de toekomst van de Bolwerksmolen krijgt aandacht.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 48, november 2021

Aan de orde komen de werkzaamheden van de Planadviesraad in Deventer, de verbouwing van gereformeerde kerk aan de Smedenstraat en de tot nu toe mislukte wederopbouw van de Rijkmanstraat.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 47, mei 2021

Nieuwsbrief 46, november 2020

Nieuwsbrief 45, mei 2020

Nieuwsbrief 44, november 2019

Nieuwsbrief 43, juni 2019

Met o.a. artikelen over een nieuwe invulling voor het Alexander Hegius gebouw, over de borstelwinkel in de Menstraat en onze aanvraag voor het toekennen van de status van gemeentelijk monument voor een zestal panden. En het jaarverslag 2018.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 42, november 2018

Hierin vindt u een artikel over Leonard Springer, de tuinarchitect die veel projecten in Deventer gerealiseerd heeft, w.o. het Rijsterborgherpark. Verder wordt aandacht besteed aan het Geertruiden, van ziekenhuis naar gerenoveerd monument. En ten slotte een mooi overzicht van onze voornaamste activiteiten in de afgelopen periode van 10 jaar.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 41, juni 2018

Hierin uitgebreid aandacht voor de uitreiking van de Harry Rademaker Prijs aan Jeroen van den Adel voor zijn ontwikkeling van de kofferfabriek in het Havenkwartier van Deventer ( zie ook het vorige nr 40). Een artikel over het Watererfgoedbeleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta. En een pleidooi voor het opnieuw waarderen van het Stratenboek als onderdeel van het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad van Deventer.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 40, november 2017

Hierin een beschrijving van de projecten die genomineerd zijn voor de Harry Rademakerprijs. Deze keer is als thema gelezen hergebruik. Achtereenvolgens wordt de herontwikkeling besproken van de Kofferfabriek, het Pakhuis ten Hove, de Gasfabriek, en Nieuw Rollecate. Ook nog een artikel over Stichting IJssellandschap 750 jaar.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 39, mei 2017

Hierin een beschrijving van de voormalige Vianneykerk aan de Rielerweg, een rijksmonument, en zijn nieuwe bestemming als groothandel van Boeddhabeelden. Een hijsbalk aan een gevel in de Venenstraat is het enige wat nog herinnert aan de sigarenfabriek die hier eens stond. Een boekje over de dorpskerk in Diepenveen wordt besproken.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 38, november 2016

Hierin worden de kwaliteiten van de Keizerstraat als verbindingsweg tussen het station en het centrum belicht. Verder over het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Zutphenseweg, dat met veel respect voor de oorspronkelijke architectuur wordt ontwikkeld. De kloostertuin van het voormalige ziekenhuis Sint Jozef krijgt een nieuw ontwerp.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 37, mei 2016

In nummer 37 vindt u een belangwekkende beschrijving van de levendige architectuur van de Tesschenmacherstraat. Verder gaat de aandacht naar twee Deventer historici. Het betreft een portret van de Deventer historicus Henk Nalis, oud-bestuurslid van de SOD, en een bespreking van de Historische atlas van Deventer door Clemens Hogenstijn. 

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 36, november 2015

Hierin bijdragen over het gymnasiumgebouw aan de Nieuwe Markt en de Maranathakerk in Keizerslanden, ontworpen door respectievelijk W.P.C. Knuttel en Aldo van Eyck. Verder een boekbespreking over de succesvolle strijd voor het herstel van het Noordenbergkwartier. Wat gebeurt er met de panden in de Polstraat die ontruimd zijn door de gemeente.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 35, mei 2015

Hierin aandacht voor de uitreiking van de eerste Harry Rademaker Prijs aan de architect Martin Kleine Schaars. Verder een reflectie over het behoud van de bijzondere kwaliteiten van de raadzaal. Hoe in Deventer het Sluiskwartier fungeerde als proeve voor de vaststelling van de waardenkaart. De SOD heeft een boek gepubliceerd over de architectuur in Deventer tijdens het interbellum.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 34, november 2014

In deze Nieuwsbrief vindt u een beschrijving van de drie panden die door de SOD genomineerd zijn voor de Harry Rademaker Prijs. Het betreft Singel 15, Hotel Huis Vermeer en Achter de Muren Duimpoort 56. De voorzijde van dat laatste pand is gelegen aan de Welle en is mede beeldbepalend voor het gezicht van de stad aan de IJssel.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 33, april 2014

Hierin maakt de SOD zich zorgen over de plannen voor het nieuwe theater, de Viking, en de afbraak van de oude gymzaal, die prachtig geïntegreerd was in het IJsselfront en verwees naar de oude stadsmuur. Tevens wordt aandacht gevraagd voor een boek over de geschiedenis van het Deventer museum, geschreven door Henk Nalis, oud-bestuurslid van de SOD.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 32, juni 2013

In verband met de graafwerkzaamheden ten behoeve van de nevengeul die voor het IJsselhotel langs loopt, wordt in deze Nieuwsbrief gewezen op het belang van het landhoofd van de voormalige schipbrug. Een andere bijdrage is gewijd aan de veranderende inzichten bij restauraties van monumenten. De herinrichting van de omgeving van het station kan worden gezien als een verbetering, maar de gemeente laat ook kansen liggen.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 31, november 2012

Samenvatting van de inhoud van een rapport van het bureau SteenhuisMeurs, dat voor de gemeente fungeert als basis voor bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de welstandsnota en het beeldkwaliteitsplan (het ruimtelijk erfgoedbeleid). Een gesprek met Hans van Beeck over onderduikadressen voor Joden in Deventer en de website over dit onderwerp. Een artikel over het bouwhistorisch onderzoek van het in oorsprong zeer oude pand Stromarkt 19. 

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 30, augustus 2012

Hierin een bespreking van de plannen voor de herontwikkeling van het Sluiskwartier, dit in samenhang met de parkeerproblematiek in het centrum, de Wilhelminabrug en de optie om ooit een deel van de oude haven te reconstrueren. Een lezing over de opzet van een bouwhistorische waardenkaart voor Deventer.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 29,

Hierin een verslag van een lezing over de wederopbouw in Deventer. Een artikel over onderduikplekken voor Joden in Deventer in Nieuwsbrief 28 trok veel aandacht; nu leest u een vervolg. Een verantwoording van de rol die de SOD heeft gespeeld bij de plannen voor het nieuwe stadskantoor. Vragen over verleden en toekomst van de voormalige synagoge aan de Golstraat

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Nieuwsbrief 28, maart 2011

Hierin een pleidooi voor behoud van de raadzaal. Verder: de SOD juicht de plannen toe voor meer groen in de omgeving van het station, maar wil de oude vestinggracht liefst zoveel mogelijk zichtbaar houden; een bijdrage over de onlangs overleden architect Willem Smid en de kunstenaar Huub Kurvers; het eerste artikel van Hans van Beeck over de onderduikhuizen voor Joden in Deventer.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

De nieuwsbrieven tot en met 2010 zijn hieronder beschikbaar in de oude opmaak

Nieuwsbrief 27, juli 2010

Nieuwsbrief 26, oktober 2009

Nieuwsbrief 25, juli 2008

Nieuwsbrief 24, september 2007

Nieuwsbrief 23, februari 2007

Nieuwsbrief 22, augustus 2006

Nieuwsbrief 21, november 2005

Nieuwsbrief 20, augustus 2004

Nieuwsbrief 19, november 2003

Nieuwsbrief 18, november 2003