Dakenlandschap in de binnenstad

De puntdaken met vooral rode pannen zijn iconisch voor de stad Deventer en vormen een belangrijk onderdeel van het beschermde stadsgezicht. Het is dan ook niet voor niets dat de Stichting Oud Deventer haar logo hierop heeft gebaseerd. Aangezien de Planadviesraad van de Gemeente Deventer met enige regelmaat aanvragen behandelt voor aanpassingen of toevoegingen aan daken binnen het beschermde stadsgezicht, is het verstandig om hierover een duidelijk beleid met criteria te formuleren.

 

Relevante links:
30 april 2015
 
Brief Criteria beleid dakenlandschap binnen beschermd stadsgezicht