Herinrichting Grote Kerkhof, geschiedenis

In mei 2016 heeft de gemeente Deventer een consultatieronde opgestart, waarin ook het bestuur van de SOD is gehoord voor wat betreft hun wensen ten aanzien van de herinrichting van het Grote Kerkhof. Op basis hier van is een uitgebreid modellen boek uitgebacht

2017-05-17 Presentatie Denkrichtingen Grote Kerkhof

Een van de drie modellen – het Lebuinusveld – kwam heel aardig in de richting van ons voorstel, zoals tijdens de consultatieronde was ingebracht. Tijdens de raadsvergadering hebben wij dat nog eens mondeling toegelicht

eGrote Kerkhof: Denkrichting Lebuïnusveld © LANDLABOp 17 mei 2017 heeft de Secretaris van de Stichting Oud Deventer, Neelco Osinga, gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken over het onderwerp Lebuïnusveld, door namens de SOD een Zienswijze in te dienen. Hieronder treft u de tekst aan van de Zienswijze.

Afbeelding:  Grote Kerkhof: Denkrichting Lebuïnusveld  © LANDLAB

Zienswijze Lebuïnusveld

17 mei 2017
Neelco Osinga
Secretaris SOD

De Stichting Oud Deventer is van mening dat de waarde van het Lebuinusveld in de bijlage bij de raadsstukken goed is verwoord en ook naar waarde ingeschat. De stichting wil dit nog eens onderstrepen, maar tevens treurnis uitspreken dat praktisch alleen ten behoeve van de tiendaagse kermis gekozen wordt voor het Stadspodium.

Deventer laat daarbij nationaal gezien een unieke kans liggen een groen stuk cultureel erfgoed midden in de stad in ere te herstellen. Immers, de geschiedenis van de stad begint met de stichting van een kerk op de rivierduin. Ooit heb ik gelezen dat naar schatting zo’n 40.000 mensen begraven liggen op het Grote Kerkhof. Men dient zich te realiseren dat de recreatiemogelijkheden op een grasveld gedurende het hele jaar vele malen groter zijn dan op een stenen plein. Dat kan in de vorm van picknicken, lunchen en spelende kinderen onder toezicht oog van hun ouders die zich desgewenst gezellig ophouden op een van de aangrenzende terrassen.

De Stichting Oud Deventer zou onderzocht willen zien hoe concreet nu de kermis wordt ingeperkt of benadeeld door het het Lebuinusveld wanneer dat grotendeels bestaat uit een grasveld. Is er voldoende onderzocht of er in de binnenstad alternatieve locaties zijn? De vraag werpt zich op hoe het was gesteld met de kwaliteit van de grasmat na de kermisperiode toen de paaskermis nog werd gehouden op de Platvoet op een weiland.

Landelijk bekende evenemententerreinen zijn het Malieveld in Den Haag en het Museumplein in Amsterdam. Al vele jaren doen zij dienst. Heeft de gemeente Deventer geïnformeerd naar de ervaringen met deze beroemde evenemententerreinen? Zijn er redenen bij de gemeente Deventer om aan te nemen dat een goed aangelegde grasmat niet zou voldoen? Wat zijn dan de criteria die men hierbij heeft gehanteerd? Voor de afvloed van hemelwater is een grasveld in elk geval een prachtige natuurlijke oplossing die geen beroep doet op de capaciteit van het riool. Een ander voordeel van een grasmat is dat van klimaatregeling. Op warme dagen is een grasmat koeler dan een bestraat plein.

Het college had besloten twee modellen nader uit te werken, nl. Stadspodium en Lebuinusveld, waarbij een voorkeur werd uitgesproken voor het model Stadspodium. Inmiddels was er in Deventer veel beroering ontstaan, met name over de hoge kosten verbonden aan de realisatie van het Stadspodium. De raad werd opgeroepen om de besluitvorming over de herinrichting van het Grote Kerkhof over de verkiezingen heen te tillen. Een motie terzake werd aangenomen.

Petitie Stadspodium Grote Kerkhof

In najaar 2018 en in 2019 heeft de gemeente het herinrichtingsproject weer opgepakt. Dit heeft geresulteerd in opnieuw een heel aardige presentatie van de mogelijkheden.

Pleinboek Grote Kerkhof

Het wachten is nu (febr 2020) dus op een voorstel van de gemeente. We zijn benieuwd.