Harry Rademakersprijs 2022

Het juryrapport

De jury is tweemaal bijeengekomen, op 20 juni en op 23 augustus. Tussendoor vond ook mail- en appverkeer plaats. De juryleden hebben alle objecten ter plekke bekeken.

De jury heeft gekeken naar de herkenbaarheid als wederopbouwpand, de oorspronkelijke architectonische kwaliteit en het behoud daarvan, hergebruik en de waarde die een object voor de eigenaar of gebruiker heeft, zich uitend in een zorgvuldige aanpassing, renovatie en onderhoud. Daarnaast hebben we geprobeerd verschillende categorieën te benoemen.

Voor alle drie nominaties geldt dat de oorspronkelijke architectuur ‘overeind’ is gebleven bij de herbestemming of renovatie en dat de gepleegde aanpassingen ook een eigen kwaliteit hebben.

De Grijze Silo uit 1961 is een prachtig voorbeeld van bovengenoemde criteria. Een bijzonder object uit de wederopbouw, gemaakt met één van de eerste glijbekistingen van Nederland. Het heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. In 2015 is de silo aan particulieren verkocht en zijn de bovenste twee verdiepingen door de nieuwe eigenaar tot appartement verbouwd. In 2017 is de onderlaag van de silo naar ontwerp van Studio Groen+Schild tot architectenbureau verbouwd en in 2021 eveneens naar ontwerp van hen uitgebreid met een aanbouw waarin zich naast kantoorruimte ook een appartement bevindt. De uitbreiding staat op kolommen waardoor het doorzicht op de haven behouden blijft. Het gebouw is gasloos en heeft een A++ label gekregen. Door de toegepaste staalconstructies hebben verbouwing en uitbreiding een bij de bestaande industriële architectuur passende uitstraling gekregen en is het een verrijking voor de omgeving.

De Koningskerk, uit 1959, oorspronkelijk Rooms Katholiek en Heilige Maria Koningin geheten, is een Gereformeerde Kerk geworden voor drie kerkgenootschappen. Daartoe is het interieur op een zorgvuldige wijze aangepast en er is een zalencomplex toegevoegd tegen de zijkant van de kerk, dat zowel architectonisch als qua verbinding tussen kerk en nieuwbouw heel zorgvuldig is ontworpen en geen afbreuk doet aan het oorspronkelijke ontwerp van de kerk.

Woningbouw Rembrandtkade 33-104 van voor 1965 is een voorbeeld van de vele Deventer appartementengebouwen uit de wederopbouwperiode dat een architectonisch mooi voorbeeld is en dat door de recente renovatie niet is aangetast. Het gebouw is pas onlangs gerenoveerd waarbij de appartementen een energielabel B kregen en de balkons aan de achterkant zijn dichtgezet, op een wijze die volledig aansluit bij de oorspronkelijke architectuur.

Tot zover de nominaties: de beoordeling was geen gemakkelijke opgave. Van de objecten op de longlist die zijn afgevallen waren sommige langgeleden gerenoveerd, van enkele was niet duidelijk wat de renovatie precies inhield. Eén object kan niet als wederopbouwobject worden herkend en van een ander gebouw is de renovatie nog niet afgerond.

De winnaar van de Harry Rademaker Prijs 2022 is de verbouwing tot architectenbureau van de Grijze Silo.

De jury:         

Ir. Anne-Lot Haag-Schepers

Drs. Daaf Ledeboer

Drs. Hans Magdelijns