Herinrichting Lebuinuspleinen

De gemeente meldt deze maand (november 2020) dat het schetsontwerp voor de Lebuinispleinen in juli vastgesteld is door de gemeenteraad. De architect heeft op basis van dat plan een Voorlopig Ontwerp gemaakt dat te bekijken is op www.deventer.nl/lebuinuspleinen. Daarna wordt er een Definitief Ontwerp gemaakt, en dat komt begin 2021 ter bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad. Vervolgens zal het werk worden aanbesteed, waarna in september begonnen kan worden met de werkzaamheden. 

Die vinden dan niet alleen plaats op het Grote Kerkhof, maar ook op de Stromarkt. De provincie gaat namelijk één miljoen bijdragen aan de vernieuwing van de pleinen.

In een volgende fase zal de Nieuwe Markt aan bod komen. 

De herinrichting van het Grote Kerkhof is al een aantal jaren in discussie. In het archief onder Projecten uit het verleden is een samenvatting gegeven van de discussie en is ook het standpunt van onze stichting over de herinrichting van dit plein weergegeven.

Uit het persbericht van de gemeente Deventer citeren wij het volgende:

Samen met betrokken stadsgenoten is het afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor de Lebuinuspleinen (Grote Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt en tussenliggende straten). De wensen en eisen van de stad staan in het ‘Lebuinus Pleinenboek’. Het pleinenboek is voor het architectenbureau een belangrijke leidraad in het ontwerpproces geweest.

Het 1e schetsontwerp is 2 maart gepresenteerd aan de stad. Tijdens de drukbezochte informatieavond in het stadhuis heeft de architect een presentatie gegeven en was er ruimte om vragen te stellen en te reageren op het schetsontwerp. Bekijk voor gedetailleerde afbeeldingen de panelen van het schetsontwerp (pdf, 36,5 MB)

Jaarprogramma

In september 2021 gaat volgens planning de schop in de grond. Om het Grote Kerkhof tot dat moment levendig te houden, is budget vrijgemaakt voor een divers jaarprogramma op het plein. De gemeente neemt het initiatief en wil hierin met enthousiaste partijen samenwerken aan de pleinen. Denk aan pop-up-evenementen en activiteiten, zoals de grote zandbak afgelopen zomer. Per seizoen worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Planning

Als het ontwerp definitief is, gaat het in juni ter vaststelling naar de gemeenteraad. Daarna kan het ontwerp verder worden uitgewerkt en het bestek worden gemaakt. Dan volgt de aanbesteding. Volgens de huidige planning, kan na het evenementenseizoen van 2021 de schop in de grond.

  • Uitwerken schetsontwerp, maart 2020;
  • Definitief schetsontwerp, april 2020;
  • Besluitvorming raad, juni/juli 2020;
  • Uitwerken en bestek, juli tot eind 2020;
  • Aanbestedingsprocedure aannemer, begin 2021;
  • Start werkzaamheden Grote Kerkhof, september 2021.

Gefaseerd

De aanleg van de pleinen wordt gefaseerd uitgevoerd. Het Grote Kerkhof is als eerste aan de beurt. Voor dit plein is het benodigde budget al beschikbaar. De Stromarkt, Nieuwe Markt en tussenliggende straten worden in de volgende fase aangepakt. Voor deze fase moet nog budget worden vrijgemaakt.

Lees het ‘Lebuinus Pleinenboek’ (pdf 2 MB) en het opgestelde programma van eisen.

In dit filmpje vertelt wethouder Carlo Verhaar bij RTV Oost wat er gaat gebeuren op de Lebuinuspleinen en de tussenliggende straten.