Harry Rademakerprijs 2014

Op 21 november 2014 is voor de eerste keer onder grote belangstelling de Harry Rademaker Prijs uitgereikt. De prijs, genoemd naar ons zeer verdienstelijke oudbestuurslid, was bestemd voor een particulier die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van het Deventer cultureel erfgoed. De SOD had drie projecten genomineerd.

De jury bestond uit prof. dr. ir. Paul Meurs (partner bij SteenhuisMeurs BV en hoogleraar restauratie), drs. Mieke Conijn (directeur van het Kunstenlab in Deventer), ir. Donald Lambert (voorzitter van de Welstandscommissie van de gemeente Deventer) en drs. Bert Renkema (voorzitter van de Stichting Oud Deventer).
In hun verslag gaven de juryleden aan dat zij getroffen waren door de persoonlijke verhalen van de genomineerden, die zich allen zeer hebben ingezet om hun pand te behouden en verbeteren.
Het maakt duidelijk hoe belangrijk particulier initiatief is voor het behoud van de historische stad. Over de kandidaten gaven zij het volgende oordeel:

Achter de Muren Duimpoort 56
Martin Kleine Schaars heeft het pand gekocht in een impuls, mede om te voorkomen dat het in appartementen zou worden opgesplitst en zo zijn karakter zou verliezen. Hij was tegelijkertijd uitvoerder en opdrachtgever van de restauratie. Van de vele ingrepen in het ontwerp is uiteindelijk maar een miniem gedeelte uitgevoerd, doordat hij zich gaandeweg steeds meer liet leiden door het gebouw zelf. Niettemin is het huis nu geschikt voor eigentijds en desgewenst gesplitst gebruik.
Net als bij Rademaker gaan hier restauratie en architectonisch ontwerp samen. Zo hebben in een van de kamers de stenen van de oude stadsmuur een nieuwe plek gekregen. Bovendien is recht gedaan aan de enorme impact die het huis heeft op het IJsselfront.

Singel 15
Door de overname van een artsenpraktijk werd het huis aan de Singel eigendom van Frank en Pia Nijhuis, dus eigenlijk ook door toeval. Hun verdienste is gelegen in een voorbeeldig rentmeesterschap. De ingrepen staan in het teken van goed onderhoud, met respect voor en behoud van authentieke
details.

Hotel-Restaurant Huis Vermeer
Wim van Dijk was de ondernemer die zich met grote gedrevenheid en passie concentreerde op de inrichting van een hotel. Met zijn achtergrond van antiquair en taxateur had hij een fijn gevoel voor decoratie en aankleding. Hij heeft een indrukwekkend hotelinterieur ontworpen dat past bij de monumentale waarden van dit pand.

De prijswinnaar
De prijs is toegekend aan Martin Kleine Schaars voor zijn restauratieproject Achter de Muren Duimpoort 56. Kleine Schaars verklaart dat dit project zijn kijk op de architectuur in bestaande gebouwen heeft veranderd. De prijs is hem uitgereikt door burgemeester ir. A.P. Heidema.

prijsuitreiking door burgemeester Heidema aan Martin Kleine Schaars.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de genomineerde panden Nieuwsbrief 34