De Stichting Oud Deventer stelt zich ten doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Of, zoals het in de statuten van de Stichting Oud Deventer staat: “Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en het restaureren van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn”.

Dit is hard nodig omdat het gemeentebestuur van Deventer verschillende impulsen tegen elkaar dient af te wegen bij de dynamische aanpassingen die nodig zijn om de stad levendig te houden: woonfunctie, verkeers- en parkeerbehoefte, winkels, etc. Daarbij blijkt het behoud van monumentale waarden vaak in de knel te komen. Dat wil de SOD voorkomen.

Topicus toren van 40 m hoog?

Bezorgheid over de nieuwbouwplannen van Topicus voor een 40 meter hoge toren in het centrum van onze binnenstad, daar waar...

Lees meer

Pothoofdsluisje

Inspraak van de SOD, SIED en Heemschut over het “voelbaar” maken van het oude sluisje in het Raadvoorstel Ontwikkelplan Sluiskwartier. Uiteraard...

Lees meer

Herinrichting Lebuinuspleinen

De gemeente meldt deze maand (november 2020) dat het schetsontwerp voor de Lebuinispleinen in juli vastgesteld is door de gemeenteraad....

Lees meer