Architectuur uit de wederopbouwperiode

Nieuw boek over architectuur uit de wederopbouwperiode

De Stichting Oud Deventer wil met dit boek de aandacht vestigen op het belang van nieuwe architectuur en stedenbouwkundige projecten uit de wederopbouwperiode. Het boek laat zien hoe in Deventer landelijke ontwikkelingen en tendensen hun beslag kregen. De woningen kregen royale vensters om het zonlicht binnen te laten en stonden in een ruime, groene omgeving.

De SOD wil zich bij het beschermen van het erfgoed in de gemeente niet beperken tot datgene wat oud is en al een monumentaal aanzien heeft, ook al is het voor recentere perioden moeilijker te bepalen wat in de toekomst als kenmerkend voor die tijd zal worden beschouwd. In 2013 heeft de SOD daarom al een publicatie verzorgd over de architectuur in Deventer tijdens het interbellum.

Deventer kwam bepaald niet ongeschonden uit de oorlog. De woningnood was aanzienlijk en er moest dus veel gebouwd worden. Beschadigde panden moesten worden hersteld en overal waar plaats was, moesten nieuwe huizen komen, tussen de bestaande bebouwing en in nieuwe wijken op onbebouwde terreinen aan de rand van de stad. Een belangrijk thema in het boek is de wijkgedachte: de wijken moesten zo worden ingericht dat de bewoners zich er thuis zouden voelen en niet verloren gingen in de anonieme grote stad. Een aantal panden en stedenbouwkundige projecten uit die jaren zijn de moeite waard om behouden te blijven. Dat geldt zeker ook voor de royale groenpartijen, die in de nieuwe wijken voor een prettig leefklimaat zorgen.

In deze uitgave worden voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur gepresenteerd die duidelijk maken dat gebouwen en stedelijke ensembles uit de wederopbouwperiode bescherming verdienen. Het boek biedt volop kijk- en leesplezier voor iedereen die geïnteresseerd is in de (her)waardering van wederopbouwarchitectuur, die medebepalend is voor het aanzicht van Deventer.

Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur 1945 – 1963

Redactie: Peter Dekker, Ria de Oude-de Wolf, Coraline Vester en Herman Vrielink.
Fotografie: Erwin Zijlstra e.a. ISBN 9789079701575
Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en bij het secretariaat van de Stichting Oud Deventer ([email protected]). Prijs € 17,50 (excl. verzendkosten).