Bestuurssamenstelling

De Stichting Oud Deventer komt al vanaf 1948 op voor het behoud van gebouwd erfgoed binnen de gemeente Deventer. We gaan in gesprek met de gemeente wanneer een monument in gevaar komt. Daarnaast publiceren wij over gebouwen en ensembles om aandacht op hun waarde te vestigen. De Nieuwsbrief Oud Deventer verschijnt twee maal per jaar en wordt onder meer onder onze donateurs verspreid.

Het bestuur bestaat uit tien leden.

De heer N. Osinga is eind 2023 gestopt als secretaris. Gezien zijn grote verdiensten voor onze stichting is de heer Osinga tot erelid benoemd. We hebben mevr. I. Jager bereid gevonden zijn plaats in te nemen.

Per 12 januari 2024 is mevr. M. van Winsum-Westra toegetreden tot het algemeen bestuur van de stichting.