Bestuurssamenstelling

De Stichting Oud Deventer komt al vanaf 1948 op voor het behoud van gebouwd erfgoed binnen de gemeente Deventer. We gaan in gesprek met de gemeente wanneer een monument in gevaar komt. Daarnaast publiceren wij over gebouwen en ensembles om aandacht op hun waarde te vestigen. De Nieuwsbrief Oud Deventer verschijnt twee maal per jaar en wordt onder meer onder onze donateurs verspreid.

Het bestuur bestaat uit negen leden.

Onze secretaris dhr. N. Osinga is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. We hebben mevr. I. Jager bereid gevonden zijn plaats in te nemen.