Nieuwe secretaris gezocht

De Stichting Oud Deventer komt al vanaf 1948 op voor het behoud van gebouwd erfgoed binnen de gemeente Deventer. We gaan in gesprek met de gemeente wanneer een monument in gevaar komt. Daarnaast publiceren wij over gebouwen en ensembles om aandacht op hun waarde te vestigen. De Nieuwsbrief Oud Deventer verschijnt twee maal per jaar en wordt onder meer onder onze donateurs verspreid.

Het bestuur bestaat uit acht leden. De secretaris is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.

Daarom zoekt de stichting een secretaris. Inlichtingen bij de huidige secretaris N. Osinga, tel. 0570 623139, secretariaat@oud-deventer.nl  .