E. de Bruijn, ( Esther)

De architectuur en de vormgeving van een stad leveren een belangrijke bijdrage aan de wijze waarop de bewoners de leefomgeving ervaren, hoe zij zich verhouden tot de stad en hoe zij zich emotioneel hechten aan de stad. Wijken als het Bergkwartier en de andere wat oudere wijken in Deventer, laten goed zien hoe menselijke leefgewoonten en bebouwde omgeving van invloed zijn en zijn geweest op elkaar. Het is een afspiegeling van cultuur, gewoonten, geometrie, vorm, schaal, detail en liefde voor de woonomgeving. Als wij dit kunnen bewaren en door kunnen geven aan volgende generaties, leveren we een culturele bijdrage aan de identiteit van de stad. Hier zet ik mij graag voor in.-


SOD Bestuurslid Hans KaajanJ.Ph.G. Kaajan (Hans)

Een oude stad is ongepland, chaotisch ontstaan. Iedere generatie staat weer op de schouders van de vorige generatie. Daardoor leeft de stad. Het samenspel van oud en nieuw, gebruik en hergebruik, met waardering voor de waarden van ontwerpers en gebruikers, dat wil ik ondersteunen.


SOD Bestuurslid Ingrid NautaI. Nauta (Ingrid)

Jaren geleden, vlak voor een sollicitatiegesprek, raakte ik verdwaald in het Bergkwartier. Dankzij de IJssel (ook zo mooi) vond ik mijn weg terug naar de Keizerstraat. Of ik Deventer kende? werd mij gevraagd. ‘Nee’, zei ik, ‘Maar weten jullie wel hoe mooi het hier is?’ Die baan kreeg ik; de motivatie om mij aan te sluiten bij een organisatie die zich inzet de cultuurhistorie van deze prachtige stad te beschermen ook.


SOD Bestuurslid Ria de Oude-de WolfR. de Oude-de Wolf (Ria)

In Deventer is te zien dat er al vele generaties hebben geleefd. Dat gevoel van continuïteit is voor mij heel waardevol en ik vind het belangrijk dat het meespeelt bij beslissingen over de stad in de toekomst. De historische dimensie heeft ook altijd een rol van betekenis gespeeld bij mijn werk als cultuurwetenschapper. Voor de Nieuwsbrief van de SOD schrijf ik geregeld artikelen.


M. Vrijkotte (Marielle)

Deventer is een van de oudste steden van Nederland (alleen Utrecht, Maastricht en Nijmegen zijn ouder). Nog steeds verrast de stad ons met onbekende bouwhistorische pareltjes. Het is heerlijk om door de straten, stegen en over de pleinen van Deventer te struinen. De middeleeuwse stedenbouwkundige structuur is goed bewaard gebleven. Hoe bijzonder is dat? Deze oude stad verdient het om ons met passie voor in te zetten.


D.A. Ledeboer (Daaf)