Algemeen Bestuur

SOD Bestuurslid Peter DekkerP. Dekker (Peter)

Binnen Oud-Deventer zet ik mij met name in voor behoud van waardevol 20-eeuws erfgoed, zoals het voormalige St. Jozefziekenhuis, het voormalige Geertruidenziekenhuis en het Hegius-gymnasium. Verder vind ik dat er behoedzaam moet worden omgesprongen met interessante stedenbouwkundige structuren in Zandweerd-Noord en Keizerslanden.


SOD Bestuurslid Aly Dijkstra-KruitA. Dijkstra-Kruit (Aly)

Bij archeologisch onderzoek vind je vaak alleen fundamenten en muurresten van gebouwen terug. Dan vraag ik me altijd af of datgene wat er bovenop heeft gestaan de moeite waard was geweest om te behouden. Het is belangrijk om bij het maken van plannen goed te kijken naar de waarde van bestaande bebouwing. Daarmee kunnen we ons erfgoed en de geschiedenis van de stad beschermen.


SOD Bestuurslid Chris GriffioenCh. Griffioen (Chris)

De  cultuurhistorie van de prachtige Hanzestad Deventer e.o. is voor mij als inwoner van Deventer, maar ook als werknemer bij het waterschap, altijd een bron van inspiratie geweest. Ik zet mij bij de Stichting Oud Deventer graag in voor het behoud van dit cultureel erfgoed, waarbij het een uitdaging is dit samen te laten gaan met ambities op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economie.


SOD Bestuurslid Hans KaajanJ.Ph.G. Kaajan (Hans)

Een oude stad is ongepland, chaotisch ontstaan. Iedere generatie staat weer op de schouders van de vorige generatie. Daardoor leeft de stad. Het samenspel van oud en nieuw, gebruik en hergebruik, met waardering voor de waarden van ontwerpers en gebruikers, dat wil ik ondersteunen.


SOD Bestuurslid Ingrid NautaI. Nauta (Ingrid)

Jaren geleden, vlak voor een sollicitatiegesprek, raakte ik verdwaald in het Bergkwartier. Dankzij de IJssel (ook zo mooi) vond ik mijn weg terug naar de Keizerstraat. Of ik Deventer kende? werd mij gevraagd. ‘Nee’, zei ik, ‘Maar weten jullie wel hoe mooi het hier is?’ Die baan kreeg ik; de motivatie om mij aan te sluiten bij een organisatie die zich inzet de cultuurhistorie van deze prachtige stad te beschermen ook.


SOD Bestuurslid Ria de Oude-de WolfR. de Oude-de Wolf (Ria)

In Deventer is te zien dat er al vele generaties hebben geleefd. Dat gevoel van continuïteit is voor mij heel waardevol en ik vind het belangrijk dat het meespeelt bij beslissingen over de stad in de toekomst. De historische dimensie heeft ook altijd een rol van betekenis gespeeld bij mijn werk als cultuurwetenschapper. Voor de Nieuwsbrief van de SOD schrijf ik geregeld artikelen.


SOD Bestuurslid Bert Renkema

A.G. Renkema (Bert

bruisende binnenstad vol met historie en architectuur, daar zet ik me graag voor in. Jarenlang heb ik dat gedaan als voorzitter van de stichting, maar mijn twee zittingstermijnen zitten er op. Sinds eind 2017 ben ik weer gewoon bestuurslid en blijf mij inzetten voor het behoud van ons Deventer historisch erfgoed


SOD Bestuurslid Herman VrielinkH. Vrielink (Herman)

Mijn belangstelling gaat uit naar geschiedenis, ook beroepsmatig. Het verleden van Deventer, waar ik sinds 1972 woon, heeft mijn bijzondere belangstelling. Daarom vind ik ook dat we zorgvuldig moeten omgaan met het erfgoed van onze oude stad. Binnen het bestuur houd ik mij bezig met redactioneel werk voor onze Nieuwsbrief, en geregeld schrijf ik zelf ook een bijdrage.