De Worp

Het Worpplantsoen is een gemeentelijk monument. Het is volgroeid oud park met eik, beuk en een enkele populier en wilg beplant en ligt aan de overkant van de IJssel in het beschermde stadsgezicht. 

Uniek in de ware zin van het woord, eenmalig in Nederland, is dat het park bij het buiten de oevers treden van de IJssel overstroomt, zoals de overstroming aan de stadszijde ook nog steeds bijzonder is.

Het park is in Engelse landschaps­stijl aangelegd als opvolger van het sterrenbos, dat de stad kort na 1600 heeft aangelegd, met alleen lindebomen langs rechte, kruisende lanen. Als zodanig is het Worpplantsoen, aangelegd als wandelpark, een van de eerste wandelparken van Nederland, wellicht het eerste. De bebouwing tussen het park en de IJssel (zoals onder andere voormalige blekerij/wasserij Worp 10) valt buiten de bescherming van het Worpplantsoen terwijl het wel een onderdeel vormt van het ensemble. De Stichting Oud Deventer vindt dat het Worpplantsoen inclusief de voormalige wasserij/blekerij aangewezen zou moeten worden als rijksmonument omdat het park(ensemble) van nationale cultuurhistorische betekenis is.