Tapijtfabriek

Sinds enige tijd wordt door de Architecten Cie in opdracht van toekomstige eigenaar Jouw Wonen gewerkt aan de herontwikkeling van de tapijtfabriek aan de Smyrnastraat ook wel de machinefabriek Geurtsen. In het in ontwikkeling zijnde plan wordt een aanzienlijk deel van het complex gesloopt om plaats te maken voor een groot aantal woningen. De inzet van de stichting Oud Deventer is om zoveel mogelijk van het oorspronkelijke ensemble (sheddaken, hoofdgebouw, binnenstraat etc) te behouden en een mooie nieuwe functie te geven. Realisatie van dit plan kan nog wel even duren omdat eerst een nieuwe machinefabriek voor de firma Geurtsen gebouwd zal moeten worden.

Maquette uit het beeldkwaliteitsplan van de projectontwikkelaar