Geertruiden Ziekenhuis

Sint Geertruiden Ziekenhuis of Gasthuis

Het “oude” deel van het Sint Geertruiden Ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden voor een beschermd monument. Het is van betekenis door zijn schoonheid en cultuurhistorische waarde. Het vertoont alle fraaie stijlkenmerken van de zogenaamde Interbellumarchitectuur, de verzamelnaam voor baksteenarchitectuur tussen 1915 en 1940. Het ‘nieuwe’ deel van het Sint Geertruiden was bouwhistorisch niet van betekenis en zou tekenen van betonrot vertonen.                               

Stappen / activiteiten SOD                   
Nadat de gemeente Deventer in 2008 het ziekenhuis aan de Fesevurstraat aan de projectontwikkelaar Synchroon had verkocht, werd een sloopvergunning afgegeven. Het ‘nieuwe’ deel van het Geertruiden werd meteen afgebroken, het oude deel bleef staan. Dat monumentale object zou volgens eerdere krantenverslagen worden verbouwd tot appartementen. Maar ook hiervoor gaf de gemeente een sloopvergunning af!
Vervolgens heeft de Stichting Oud Deventer het Rijk gevraagd het gebouw aan te merken als beschermd monument. Ook bij de gemeente Deventer heeft de SOD een aanmerking tot beschermd monument aangevraagd.
Na slepende procedures, tot aan de Raad van State toe, is in 2012 aan het object de status van gemeentelijk monument toegewezen. De volhardendheid van de SOD werd daarmee beloond.
De stichting had met succes in 2011 al gedaan gekregen dat het Sint Jozef werd aangemerkt als rijksmonument.

Huidige stand van zaken

Al lange tijd bestonden voornemens bij de projectontwikkelaar het gebouw te renoveren. Sedert enkele maanden zijn de voorbereidingen voor de herbestemming in volle gang. Er worden woningen en bedrijfsruimten van gemaakt.

Plannen
De architecten Michiel Lammerink van Peters en Lammerink, Hengelo, en Arend Heijs van Synchroon, projectontwikkelaar hebben volgens hun mededelingen grootse plannen met het oude ziekenhuis en de omliggende tuinen. De plannen zijn mooier dan de SOD had durven hopen: veel respect voor het monument, alles wordt omgezet in woningen, klein en groot, enkele met een praktijkwerkruimte.
Het oude ketelhuis is gesloopt, omdat dat volgens gemeente en architect niet past in het geheel. Ook de latere aanbouwsels zijn afgebroken, net als de vroegere operatiekamers in de binnenhof. Helaas hebben wij geen tekeningen gezien van de herbestemde delen.

De nieuwbouw op het terrein van het ‘nieuwe’ ziekenhuis en in de tuinen rondom het oude deel krijgt een heel ander, eigentijds karakter, o.a. krijgen de woningen platte daken. Daarover spreekt de SOD geen oordeel uit, omdat dat onderdeel buiten het werkterrein van de SOD valt.
Synchroon realiseert op het ziekenhuisterrein een aantrekkelijk wijkje dat voor een deel al bewoond is.