Geertruiden Ziekenhuis

Sint Geertruiden Ziekenhuis of Gasthuis

Achtergrond

De bouw van het nieuwe Deventer Ziekenhuis in 2008 aan de Nico Bolkesteinlaan maakte de oude gebouwen aan de Fesevurstraat (Sint Geertruiden Ziekenhuis of Gasthuis) en de Van Oldenielstraat (Sint Jozef) overbodig.

Standpunt van de SOD

Het “oude” deel van het Sint Geertruiden Ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden voor een beschermd monument. Het is van betekenis door zijn schoonheid en cultuurhistorische waarde. Het vertoont alle fraaie stijlkenmerken van de zogenaamde Interbellumarchitectuur, de verzamelnaam voor baksteenarchitectuur tussen 1915 en 1940, vooral bij de particuliere en middenstandswoningen. Het ‘nieuwe’ deel van het Sint Geertruiden is bouwhistorisch niet van betekenis en zou tekenen van betonrot vertonen.

Stappen / activiteiten SOD

Nadat de gemeente Deventer in 2008 het ziekenhuis aan de Fesevurstraat aan de projectontwikkelaar Synchroon had verkocht, werd een sloopvergunning afgegeven. Het nieuwe deel van het Geertruiden werd meteen afgebroken, het oude deel bleef staan. Dat monumentale object zou volgens eerdere krantenverslagen worden verbouwd tot appartementen. Maar ook hiervoor gaf de gemeente een sloopvergunning af!
Vervolgens heeft de Stichting Oud Deventer het Rijk gevraagd het gebouw aan te merken als beschermd monument. Ook bij de gemeente Deventer heeft de SOD een aanmerking tot beschermd monument aangevraagd.
Na slepende procedures, tot aan de Raad van State toe, is in 2012 aan het object de status van gemeentelijk monument toegewezen. De volhardendheid van de SOD werd daarmee beloond.
De stichting had met succes in 2011 al gedaan gekregen dat het Sint Jozef werd aangemerkt als rijksmonument.

Huidige stand van zaken

Al lange tijd bestaan voornemens bij de projectontwikkelaar het gebouw te renoveren. Het pand wordt nu nog gebruikt door diverse kleine ondernemers, voornamelijk uit de creatieve sector. Er worden woningen en bedrijfsruimten van gemaakt.

Plannen

Deze ideeën zijn vooraf besproken met de gemeente (Planadviesraad en dienst monumenten) en bevinden zich nog in de conceptfase. Op 15 mei 2019 heeft de secretaris van de SOD in het St Geertruiden Ziekenhuis een onderhoud gehad met architect Michiel Lammerink van Peters en Lammerink, Hengelo, en Arend Heijs van Synchroon, projectontwikkelaar.

De plannen zijn mooier dan de SOD had durven hopen: veel respect voor het monument, alles wordt omgezet in woningen, klein en groot, enkele met een praktijkwerkruimte. Het oude ketelhuis wordt gesloopt, omdat dat volgens gemeente en architect niet past in het geheel; misschien kan het interieur ervan op een of andere manier worden bewaard. Ook de vleugel tussen apotheek en hoofdgebouw, en de puist (voorheen operatiekamers) in de binnenhof worden afgebroken.

De nieuwbouw op het terrein van het oorspronkelijke Geertruiden krijgt een heel ander karakter, o.a. krijgen de woningen platte daken. Daarover spreekt de SOD geen oordeel uit, omdat dat onderdeel buiten het werkterrein van de SOD valt.
Het wordt een enorme klus waarvoor de SOD veel waardering heeft.

Zie ook voor een uitgebreid artikel over het Geertruiden Ziekenhuis Nieuwsbrief 42