Voorstellen aan B&W

Cultuurnota
Een gemeenschappelijke reactie van SOD, Heemschut en SIED richting de gemeenteraad ten behoeve van de behandeling van de cultuurnota in mei 2019. Wij roepen de gemeente op meer ambities te tonen bij het erfgoedbeleid.

Poppodium
Het Poppodium is thans gevestigd in het rijksmonument Burgerweeshuis. Er zijn plannen voor grootschalige uitbreiding/verbouwing. Wij zijn erg bang voor een ernstige aantasting van dit rijksmonument en pleiten voor een verplaatsing.

Luxor
De nieuwe eigenaar van het pand waarin vroeger de bioscoop Luxor gevestigd was, heeft installaties op het dak geplaatst. Dit ontsiert het historisch dekenlandschap van de Deventer binnenstad. Zie ook bij het archief onder projecten uit het verleden de brief over het dakenlandschap.

Gouden Driehoek
Wij hebben de gemeente gevraagd de “Gouden Driehoek”, een gebied omzoomd door Raalterweg, Oosterwechelsweg en Brinkgeverweg de status van beschermd stadsgezicht te geven.