Lustrum 2023

Op 21 september werd het symposium gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Stichting Oud Deventer. Zo’n vijftig belangstellenden luisterden in het kantoor van woningcorporatie Ieder1 naar de twee boeiende inleidingen en namen daarna deel aan de levendige paneldiscussie. In zijn openingswoord gaf onze voorzitter, Wim Koetsveld, een kort overzicht van de geschiedenis de SOD. En aan het eind kwam de kersverse wethouder Lars Wijnhoud met een felicitatie namens de gemeente.

Een nieuw perspectief op erfgoed.

Ons jubileumsymposium maakte één ding duidelijk: de traditionele manier waarop we met erfgoed omgaan, voldoet niet in de jongere wijken. Het onderwerp van het symposium was de toekomst van de wijken Borgele en de Platvoet. Deze wijken gelegen aan de noordzijde van Deventer, zijn grotendeels tussen 1950 en 1970 gebouwd en markeren de afsluiting van de wederopbouwperiode in Deventer. Het onderwerp sluit dus naadloos aan bij dat van onze publicatie Licht, lucht en ruimte over de periode 1945 tot 1963.
Marien de Langen, lid van ons Dagelijks Bestuur, lichtte de keuze van het thema toe: het gaat hier om post 65-wijken, waar in de naaste toekomst het nodige aan moet gebeuren. Dit is dus het juiste moment om ons te bezinnen op die veranderingen.
Er waren inleidingen van mevrouw ir. Joke Hofman, directeur bestuurder van Ieder1, en van dr. ir. Paul Meurs van bureau SteenhuisMeurs, dat actuele ruimtelijke opgaven voorziet van een cultuurhistorisch fundament.
Zij zaten daarna ook in het panel, samen met ons bestuurslid Daaf Ledeboer. Ter voorbereiding hadden zij met Marien de Langen een fietstocht gemaakt door de beide wijken.

Voor de bijdrage van Ieder1 wordt verwezen naar:
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:4cedcb62-bef1-4ca9-8fec-010bd9a17679
Voor de bijdrage van SteenhuisMeurs wordt verwezen naar: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:7c565d06-5978-498c-9eff-529c19eaba2d