Sluiskwartier

Na een jarenlange discussie over de herontwikkeling van het Sluiskwartier heeft de gemeenteraad in oktober 2020 het Ontwikkelplan voor het Sluiskwartier vastgesteld. Karakteristieke panden aan het Pothoofd zullen worden opgeknapt, andere gebouwen worden gesloopt en naast de Panoramaflat (Schippersflat) zal de nieuwe toegang voor de Brinkgarage komen. Volgens het plan “……. wordt vooral ingezet op woon-werkhuizen, woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden”. Dat betekent dat beeldbepalende panden aan het Pothoofd blijven bestaan: het pand De Boze Goudvis (nrs. 113, 115, 117), het huis nr. 123 en de Witteveenpanden (nrs. 187-193) naast de Pothoofdflat, omdat ze zijn aangewezen als panden met ‘cultuurhistorische waarde’. De andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door passende nieuwbouw. Dit besluit ligt geheel in lijn met het standpunt van de onze stichting.

Een deel van het terrein achter de Pothoofdfaçade wordt bestemd voor wonen en werken(‘kleine bedrijvigheid’). Tussen die bebouwing en het pand van Ten Zijthoff worden parkeerplaatsen en een ‘stedelijk erf’ gecreëerd, een open gebied met een parkachtige aanleg en aansluiting op de buitengracht. 

Binnen dit ontwerp valt ook het plan voor de restauratie en het zichtbaar maken van het vroegere Pothoofdsluisje. De besprekingen daarover beloven een positief resultaat.

Met de reconstructie van de wijk is inmiddels een begin gemaakt.

Het verkeer krijgt vanaf het Pothoofd toegang tot het Sluiskwartier en de Brinkgarage. De rijke historie van de Raambuurt wordt weer zichtbaar. Het industriële karakter en oude details zijn daarbij inspiratiebron. Het toevoegen van een park zorgt voor een groene aansluiting tussen Sluiskwartier en Raambuurt.

 Op dinsdag 7 december 2021 was er een informatieavond, waar de plannen voor het Sluiskwartier zijn toegelicht. Er waren ruim 70 geïnteresseerden digitaal aanwezig. Tijdens deze avond heeft Hanneke Rinkel van Sacon het ontwerp toegelicht en hebben we een video getoond waarin alle ontwerpplannen goed te zien zijn. Bekijk de presentatie van Sacon (pdf, 3 MB) en de presentatie van de projectmanager (pdf, 800 KB). Bekijk ook welke vragen tijdens de informatieavond zijn behandeld.

In onderstaande video (5 minuten, 26 seconden) ziet u een impressie van het vernieuwde Sluiskwartier.
De link naar de video: sluiskwartier.deventer.nl

Bekijk het bestemmingsplan Sluiskwartier. Het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan (pdf, 5 MB) is ook klaar. Het college heeft zich hierover op 25 januari 2022 positief uitgesproken.