Sluiskwartier

Sluiskwartier Scenario 2 - © LANDLABIn 2015 is de uitvoering van het Sluiskwartier begonnen. De bijgebouwen van het Ten Zijthoffcomplex zijn gesloopt en DAVO bieren heeft zijn bedrijf gestart. Het Pothoofd is opnieuw ingericht met voet- en fietspaden en rijbanen.

Eind 2015 stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor het maken van twee nieuwe scenario’s voor de invulling van het Sluiskwartier, met als uitgangspunt Behoud en Gedeeltelijk Behoud van de bestaande panden aan het Pothoofd. Bovendien zou er niet gesloopt mogen worden voor parkeren. Al eerder was een plan gemaakt voor Nieuwbouw.

In overleg met betrokken organisaties en bewoners zijn 3 scenario’s ontworpen, die vervolgens zijn voorgelegd aan de gemeenteraad:

  1. Behoud
    Dit scenario gaat uit van de huidige situatie waarin de Pothoofdpanden worden gerenoveerd. In dit scenario gebeurt er aan de binnenzijde van het Sluiskwartier niet veel. Het blijft een ‘achterzijde’.
  2. Behoud en nieuwbouw
    In dit scenario blijven de cultuurhistorisch waardevolle panden behouden. De Pothoofdzijde wordt aangevuld met nieuwe woon- en werkpanden die n stijl overeenkomen met de huidige bebouwing. Met de nieuwbouw wordt de achterzijde getransformeerd tot een (stedelijk) erf.
  3. Nieuwbouw
    ​Dit scenario was al eerder gemaakt, maar werd verder uitgewerkt. Een groot deel van de Pothoofdpanden wordt gesloopt en maakt plaats voor tijdelijk parkeren. Daarna vindt integrale gebiedsontwikkeling plaats met volledige nieuwbouw. Ook in dit scenario worden Pothoofd- en binnenzijde beide ontwikkeld.

Pothoofdwand huidige situatie
Pothoofdwand, huidige situatie

Op 13 april 2017 hebben de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Oud Deventer per brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat scenario 2 hun sterke voorkeur had. In die brief zijn ook standpunten ingenomen over de status van de Brinkgarage (zie link naar brief 13 april 2017).

Op 3 mei 2017 heeft de voorzitter van de SOD, Bert Renkema, tijdens de Raadstafel namens de drie instellingen nog eens duidelijk gemaakt op grond van welke overwegingen de instellingen kiezen voor scenario 2 en tegenstander zijn van het handhaven van de Brinkgarage.

   
   
   
   
   
   
Relevante links:
13 april 2017Brief Scenario’s voor Sluiskwartier
23 oktober 2015 Brief Bezwaar tegen reconstructie van Pothoofd
26 januari 2015Brief Sloop Pothoofd panden
3 december 2014Brief Scenario’s voor SluiskwartierBrief Scenario’s voor Sluiskwartier
5 december 2013Brief Ten Zijthoff panden