Sluiskwartier

Na een jarenlange discussie over de herontwikkeling van het Sluiskwartier heeft de gemeenteraad in oktober 2020 het Ontwikkelplan voor het Sluiskwartier vastgesteld. Karakteristieke panden aan het Pothoofd zullen worden opgeknapt, andere gebouwen worden gesloopt en naast de Panoramaflat (Schippersflat) zal de nieuwe toegang voor de Brinkgarage komen. Volgens het plan “……. wordt vooral ingezet op woon-werkhuizen, woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden”. Dat betekent dat beeldbepalende panden aan het Pothoofd blijven bestaan: het pand De Boze Goudvis (nrs. 113, 115, 117), het huis nr. 123 en de Witteveenpanden (nrs. 187-193) naast de Pothoofdflat, omdat ze zijn aangewezen als panden met ‘cultuurhistorische waarde’. De andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door passende nieuwbouw. Dit besluit ligt geheel in lijn met het standpunt van de onze stichting.

Een deel van het terrein achter de Pothoofdfaçade wordt bestemd voor wonen en werken(‘kleine bedrijvigheid’). Tussen die bebouwing en het pand van Ten Zijthoff worden parkeerplaatsen en een ‘stedelijk erf’ gecreëerd, een open gebied met een parkachtige aanleg en aansluiting op de buitengracht. 

We hopen dat binnen dit ontwerp ook het plan voor de restauratie en het zichtbaar maken van het vroegere Pothoofdsluisje uitgevoerd zal worden. De besprekingen daarover beloven een positief resultaat.

Meer informatie: https://binnenstad.deventer.nl/projecten/sluiskwartier/ontwikkelplan-sluiskwartier.

Sluiskwartier Scenario 2 - © LANDLABIn 2015 is de uitvoering van het Sluiskwartier begonnen. De bijgebouwen van het Ten Zijthoffcomplex zijn gesloopt en DAVO bieren heeft zijn bedrijf gestart. Het Pothoofd is opnieuw ingericht met voet- en fietspaden en rijbanen.

Eind 2015 stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor het maken van twee nieuwe scenario’s voor de invulling van het Sluiskwartier, met als uitgangspunt Behoud en Gedeeltelijk Behoud van de bestaande panden aan het Pothoofd. Bovendien zou er niet gesloopt mogen worden voor parkeren. Al eerder was een plan gemaakt voor Nieuwbouw.

In overleg met betrokken organisaties en bewoners zijn 3 scenario’s ontworpen, die vervolgens zijn voorgelegd aan de gemeenteraad:

  1. Behoud
    Dit scenario gaat uit van de huidige situatie waarin de Pothoofdpanden worden gerenoveerd. In dit scenario gebeurt er aan de binnenzijde van het Sluiskwartier niet veel. Het blijft een ‘achterzijde’.
  2. Behoud en nieuwbouw
    In dit scenario blijven de cultuurhistorisch waardevolle panden behouden. De Pothoofdzijde wordt aangevuld met nieuwe woon- en werkpanden die n stijl overeenkomen met de huidige bebouwing. Met de nieuwbouw wordt de achterzijde getransformeerd tot een (stedelijk) erf.
  3. Nieuwbouw
    ​Dit scenario was al eerder gemaakt, maar werd verder uitgewerkt. Een groot deel van de Pothoofdpanden wordt gesloopt en maakt plaats voor tijdelijk parkeren. Daarna vindt integrale gebiedsontwikkeling plaats met volledige nieuwbouw. Ook in dit scenario worden Pothoofd- en binnenzijde beide ontwikkeld.

Pothoofdwand huidige situatie
Pothoofdwand, huidige situatie

Op 13 april 2017 hebben de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Oud Deventer per brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat scenario 2 hun sterke voorkeur had. In die brief zijn ook standpunten ingenomen over de status van de Brinkgarage (zie link naar brief 13 april 2017).

Op 3 mei 2017 heeft de voorzitter van de SOD, Bert Renkema, tijdens de Raadstafel namens de drie instellingen nog eens duidelijk gemaakt op grond van welke overwegingen de instellingen kiezen voor scenario 2 en tegenstander zijn van het handhaven van de Brinkgarage.

Vervolgens heeft de gemeenteraad op 31 mei 2017 besloten te kiezen voor het scenario Behoud& Nieuwbouw(scenario2); daarmee werd ook de keuze voor het permanent behoud van de Brinkgarage vastgelegd.

In augustus 2018 kwam de gemeente met een nieuw plan, dat in samenspraak met omwonenden tot stand kwam. Maar er kwam wel discussie over de invulling van het plan. Tussen de brug, het Pothoofd en de Emmastraat zou een mix komen van sloop/nieuwbouw en herstel van panden aan het Pothoofd. Achter dat front was een parkaanleg met parkeerplaatsen gedacht en een terras aan d buitengracht. Ook de oude sluis zou weer zichtbaar worden.

De toegangsweg naar de P-plaats en de Brinkgarage zou in het voorstel aan het Pothoofd komen te liggen. Daarvoor zou het pand van De Fietskoerier gesloopt moeten worden. Op die manier zouden de Bokkingshang en Emmastraat ontlast worden.

Buurtvereniging Raambuurt zag de nieuwe toegangsweg niet zitten, ze zag liever dat de bestaande uitgang van de garage gehandhaafd bleef met verbreding van de toegang. Ook werd gevreesd voor ‘gegarandeerde verkeerschaos’ op het Pothoofd, omdat het in- en uitrijdende verkeer tot opstopping en chaos zou leiden.

Op grond van de kritiek zou het plan aangepast kunnen worden voor de gemeenteraad een besluit neemt. Het is niet duidelijk hoever de besluitvorming nu gevorderd is.

Relevante links:
13 april 2017Brief Scenario’s voor Sluiskwartier
23 oktober 2015 Brief Bezwaar tegen reconstructie van Pothoofd
26 januari 2015Brief Sloop Pothoofd panden
3 december 2014Brief Scenario’s voor SluiskwartierBrief Scenario’s voor Sluiskwartier
5 december 2013Brief Ten Zijthoff panden